Πληρωμή λογαριασμών Μπορούμε να εξοφλήσουμε τους λογαριασμούς σας, ΔΕΚΟ (Τηλεφωνία, Ύδρευση, Ενέργεια,κλπ), διάφορες πληρωμές σε τράπεζες,κλπ.