-

Μυστικός Κήπος

Μυστικός Κήπος Ανθοσυνθέσεις και Οργάνωση Γάμων Βασ. Όλγας 85, 54643, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 870 130 Fax: 2310 857 581

http://www.mystikoskipos.gr/